Als er één volk is dat in staat is om een boodschap kraakhelder over te
brengen, is het wel het bijenvolk. Bijen communiceren met elkaar door
boodschappen om te zetten in symbolen. Het omzetten en ontcijferen
van symbolen is een vaardigheid die deze insecten van nature bezitten.

In de bijencommunicatie speelt de unieke en zeer intrigerende
bijendans een belangrijke rol. De bijendans wordt gebruikt om met
elkaar te communiceren over voedselbronnen. De bijendans kent
verschillende varianten. Het soort dans en het ritme ervan vertelt de
andere bijen niet alleen dat er nectar gevonden is, maar ook op welke
afstand de voedselbron zich van de bijenkorf bevindt en zelfs wat de
kwaliteit en omvang ervan is. Op deze manier kan het exacte aantal
bijen dat hiervoor nodig is, worden uitgestuurd om de buit binnen te
halen.

Vijftigduizend individuen die in harmonie samenleven en op uiterst
efficiënte en effectieve wijze met elkaar samenwerken dankzij een
ingenieus communicatiesysteem. Een wonder der natuur of een
wonder der communicatie?